Documentaire film

  • Het concept van mijn documentaire film handelt over de specifieke context waarin anderstalige kinderen en hun ouders zich bevinden ten op zichte van concrete situaties die zich voordoen met betrekking tot hun kinderen en hun school omgeving.
  • Meer specifiek wil ik met dit project de situatie in beeld brengen van anderstalige kinderen waarbij een autismespectrumstoornis wordt vastgesteld, aangezien deze diagnoses in vele gevallen als taboe worden aanzien in hun eigen cultuur. Vaak leidt deze diagnose tot onbegrip of conflict situaties waarbij de familie niet kan aanvaarden dat de diagnose als een beperking wordt voorgesteld, aangezien de reden tot immigratie juist gedreven wordt door een verlangen naar een beter leven voor zichzelf en hun kinderen.