Fresh Air

Internationale tentoonstelling over migratie en diversiteit in Antwerpen
( De Winkelhaak, 18 februari – 3 maart 2012, Fresh Air )

Fresh Air was een internationale expo waarin de sociale situatie van verschillende landen gethematiseerd werd. Het ging hierbij niet om politiek, maar wel om maatschappelijke kwesties, zoals individuele of sociale vrijheid, democratie, religie, sekseverschillen, geaardheid, ideologie, en zovoort. Het was een expo voor en door kunstenaars die deze onderwerpen in hun werk durfden te thematiseren en in vraag te stellen. 

Het doel van Fresh Air was om een vreedzame wereld te bouwen en elkaar beter te begrijpen, door ideeën en werken uit te wisselen over de sociale verhoudingen en processen van landen zoals het midden-oosten.

Fresh Air hoopt dat de kunstenaars die met waakzame ogen en een kritische blik naar deze situatie kijken, een brug kunnen slaan zodat ze ons kunnen helpen om elkaar beter te begrijpen. 

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.